Проснахме дъгата. Bien, така да се каже, venue!

Цветовете в нашата къща през май…

… ви очакват!

Някои ще се запазят и през юни, а други ще станат част от нюансите на морето. Но няма нищо по-хубаво от майското предвестие… Който видял – видял, който подушил – подушил, който усетил – усетил. За останалите сме запазили лилавата мъгла на абсента!

Публикувано в The fish is mute