RECONSTRUCTION

Всеки прави ромонти. Ние също правим ремонт. От изгрев до изгрев. И от камък до камък.

Публикувано в The fish is mute