Гасим последните фенери

9-1

Гасим, метем и отплуваме на юг. В залива.

Публикувано в The fish is mute