Гръм и мълния

разтърсиха тихия град. Културната революция започна!

Както ни учеше Председателят Мао, първо откриха „огън по щабовете“. Унищожителен огън, старото кметство вече се превърна в куп развалини. А това може да се разглежда и като битка с „четирите отживелици“. Само след седмица излиза в лятна ваканция и учащата се младеж или, казано на чист мандарин, „хунвейбините“.

Е, поне „цзаофан“ сигурно ще ни се размине. Не за друго, ами поради липса на работническа класа. Слава на прехода, реформите и лично Великия Кърмчия!

 

Публикувано в The fish is mute