Розови носорози и още розови носорози

Не че е есен, не че е студено и не че няма паламуди. Не! Само розови носорози в цъфналия планктон. И ако вярвате, че такова място и време не съществува, помислете пак:)

Помислете за петия сезон!

 

Публикувано в The fish is mute